רשת שחקים מפעילה מתנ"סים בעפולה המהווים בית לפעילות חברתית, קהילתית ולתת מענה לתושבים

04-6591005
מספר ההתאגדות: 510871551
שם המנהל/ת: מזכירות
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה
שפות: עברית