קידום ספורט הטניס.

050-6721072
מספר ההתאגדות: 580360360
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה
שפות: עברית