קבוצת יהודית- ערבית העוסקת בפיתוח תחום ההיי-טק בחברה הערבית, למען פיתוח כלכלי ועתיד משותף בישראל

04-6000500
מספר ההתאגדות: 514003177
שם המנהל/ת: משרד
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה