להקים ולנהל מפעל למתן שירותים פסיכולוגיים
ושירותים נילווים לתושבי אזורי השיפוט של
המועצות האיזוריות החברות בעמותה ולישובים סמוכים.

04-6533239 ; 04
מספר ההתאגדות: 580174126
שם המנהל/ת: משרדים
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה
שפות: עברית