הקמה ניהול והחזקה של בתי אבות בתי סיעוד
מעונות ופעולות שונות לקשישים באיזור העמקים.

04-6590069
מספר ההתאגדות: 580007219
שם המנהל/ת: משרד
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
שפות: עברית