לנהל ולפתח פעילות ספורטיבית מכל הסוגים ולעשות
פעילויות ספורטיביות, חברתיות וסוציאליות
הקשורות בזה ובכלל זה לפעול למניעת התדרדרות
הנוער.

03-6096588
מספר ההתאגדות: 580402592
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
שפות: עברית