לקיים, לנהל ולפתח את "בית אורי", כמוסד
לילדים מפגרים.

04-6511300
מספר ההתאגדות: 580088821
שם המנהל/ת: משרד
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
קהלי יעד: צרכים מיוחדים
שפות: עברית