צדקה וסיוע לנזקקים. פעילות לרווחת נשים
עובדות.

04-6566386
מספר ההתאגדות: 580131498
שם המנהל/ת: משרד
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
שפות: ערבית