לתרום בפיתוח תרבות שמפנימה ומכבדת השוני כהדבר הטבעי ושרואה בדיאלוג כדרך חיים הן בחברה הערבית והן בחברה בכלל. לתרום בפיתוח וקידום ראיה חדשה בחינוך. לקדם שינויים מערכתיים במדיניות הממשלה ומשרד החינוך לצורך סיפוק הצרכים החינוכיים והחברתיים של המיעוט הערבי בישראל.

04-6016022
מספר ההתאגדות: 580341873
שם המנהל/ת: משרד
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים