לקיים פעולות שונות כדי לקדם חינוך של ילדים
לחנ"ך ולנצרות.

04-6081474
מספר ההתאגדות: 580050987
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
קהלי יעד: ילדים
שפות: ערבית