להחזיק, לקיים, לארגן, לנהל ולרכז בתי-ספר
להכשרה טכנולוגית מקצועית. השתלמויות בתחום
ההכשרה המקצועית והטכנולוגית.

072-3931670; 0
מספר ההתאגדות: 580116697
שם המנהל/ת: משרד
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
קהלי יעד: ילדים, נוער
שפות: עברית