לייסד ולהפעיל מסגרות חינוך תורניות ולסייע כלכלית למשפחות המבקשות חינוך תורני מסורתי.

04-6571421
מספר ההתאגדות: 580579746
שם המנהל/ת: משרד
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
שפות: עברית