הקמת קו חם במיגזר הערבי לנשים ונערות במצוקה.
הקמת בתים לנשים מורות. מתן סיוע לנשים
ולילדים במצוקה בתחום המשפטי ובעניני רווחה.

04-6462961
מספר ההתאגדות: 580207199
שם המנהל/ת: משרד
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
קהלי יעד: ילדים, נוער, נשים
שפות: ערבית