הפצת היהדות והחסידות ומודעות הגאולה. קידום
פעולות חינוך לילדים, נוער ומבוגרים. יסוד
והפעלת קופות לגמילות חסדים. יסוד והחזקת
תלמודי תורה, ישיבות, כוללים, בתי מדרש
וספריות. עזרה לנזקקים.

04-6084770 ; 05
מספר ההתאגדות: 580338069
שם המנהל/ת: משרד ; יוסי
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
שפות: עברית