עזרה לילדים בעלי צרכים מיוחדים ולמשפחותיהם.
חינוך ושיקום ילדים נכים ונזקקים וסיוע
למשפחותיהם. הקמת מעון חינוכי טיפולי שיקומי
לילדים חריגים, כפוף לקבלת רשיון בהתאם לחוק
הפיקוח על מעונות תשכ"ה-1965.

04-5556901
מספר ההתאגדות: 580314375
שם המנהל/ת: משרד
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
קהלי יעד: ילדים, נוער
שפות: ערבית