הקמת בית ספר לבנות. חינוך בנות לתורת ומורשת
ישראל באור החסידות וכל הפעולות הנלוות לכך.

04-6465528 ; 0
מספר ההתאגדות: 580381507
שם המנהל/ת: זלטה הרצל מנהל/ת
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
קהלי יעד: ילדים, נוער, נשים
שפות: עברית