פעילות למען קשישים ערבים בגליל המזרחי

04-6454179;04-6
מספר ההתאגדות: 580048726
שם המנהל/ת: משרד
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
שפות: ערבית