טיפוח השכלה יהודית וקירוב הציבור לערכי היהדות.

073-2227000
מספר ההתאגדות: 580045755
שם המנהל/ת: משרד
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה
שפות: עברית