טיפוח השכלה יהודית לערכי רוח היהדות.
ייסוד, הקמה, ניהול, פיתוח ואחזקת מוסדות
חינוך, מועדונים לנוער, סמינר לבעלי תשובה
ובית מדרש גבוה להוראה

04-6441697
מספר ההתאגדות: 580122604
שם המנהל/ת: הרב דוד מנחם
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
שפות: עברית