לפעול להעלאת המודעות לחשיבות התקשורת במגזר
הערבי. קידום התקשורת הקהילתית. הכשרה ופיתוח
כח אדם של אנשי תקשורת, כפוף לקבלת היתרים
ורשיונות כחוק.

04-6001370
מספר ההתאגדות: 580355600
שם המנהל/ת: משרד
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה
שפות: ערבית