טיפוח כוח הנהגה ציוני המונע מתחושת שליחות ואהבת מולדת, תוך חיזוק הפריפריה החברתית במדינת ישראל בכלל ובאזור הגליל בפרט באמצעות: קורסים לימודיים, טיולים ופעילות התנדבותית. העשרת עולמם הרוחני של חניכות וחניכי תוכנית המנהיגות על יסוד ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

04-6451225
מספר ההתאגדות: 580539716
שם המנהל/ת: משרד
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
שפות: עברית