לפעול לשיקומם של אנשים מוגבלים. לפעול לשיפור
בריאותם וחירותם של אנשים חולים. לפעול לתעסוקת
אנשים חולים ו/או מוגבלים.

04-6470308
מספר ההתאגדות: 580347276
שם המנהל/ת: משרד
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
קהלי יעד: צרכים מיוחדים
שפות: עברית