קיום מסגרת לשמירת קשר חברתי בין חברי העמותה
ולבינם לבין היחידה הסדירה. לקיים התכנסות
שנתית. לאסוף חומר דוקומנטרי, מסמכים, תמונות
והקלטות אשר ישמש חומר גלם לכתיבת ספר היחידה.
עזרה הדדית.עיצוב סמל לחברי העמותה אותו יענדו. קידום, קיום, ניהול או ביצוע של תוכניות יזמות ומיזמים חברתיים ו/או חינוכיים ו/או טכנולוגיים.

054-4747449
מספר ההתאגדות: 580145191
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה
שפות: עברית