להקים ולקיים מעונות ילדים.

04-6041515
מספר ההתאגדות: 580535649
שם המנהל/ת: רחל מלכה
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
קהלי יעד: ילדים
שפות: עברית