לפתח כישוריהם הגופניים והרוחניים של חברי
העמותה. להקים, לארגן, לתפעל ולנהל קבוצות
ספורט ייצוגי או ענפי ספורט. להשתתף בפעולות
ספורטיביות בתחום הספורט הייצוגי בארץ ובעולם.

052-3678994
מספר ההתאגדות: 580275675
שם המנהל/ת: יוסי דרוסקין
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה
שפות: עברית