לפעול יחד עם כפרי נוער ומוסדות חינוכיים להשמה חוץ ביתית של ילדים ונוער בישראל תוך מזעור האלמנטים המוסדיים. לבנות רצף פתרונות חינוכיים וטיפוליים, שיתנו מענה לצרכים של נוער בסיכון ושל נוער במצוקה. להדגיש את המימד הרוחני בעשייה החינוכית. לפתח מיזמים חינוכיים התורמים לבניית מנהיגות ערכית. לסייע בהדרכה, במימון ובכל דרך אחרת לבוגרי מסגרות החינוך כדי שיפעלו בפעילות התנדבותית, התיישבותית ותעסוקתית ברחבי הארץ ובפרט בגליל העליון, וכן לתרום לחיזוק ההתיישבות ברחבי הארץ ובפרט באיזור הגליל העליון.

04-8148222 ; 05
מספר ההתאגדות: 580465714
שם המנהל/ת: משרד;חיים רובוביץ מנכ"ל עמותה
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
קהלי יעד: ילדים, נוער
שפות: עברית