לפתח כישוריהם הגופניים והרוחניים של הספורטאים
לקיים,לארגן,לתפעל ולנהל קבוצות ספורט או ענפי
ספורט,בין כדורגל וכדורסל.

04-6551878 ; 05
מספר ההתאגדות: 580284719
שם המנהל/ת: משרד ; אלי מלדסי
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה
שפות: עברית