חינוך להתיישבות בגליל, נגב, ירושלים ובשכונות מוחלשות בכל ישראל. סיוע להתיישבות ישראלים בגליל, נגב, ירושלים ובשכונות מוחלשות בכל ישראל. הקמה של קהילות בישובים, הרחבות יישוביות ויישובים קיימים בגליל, נגב, ירושלים ובשכונות מוחלשות בכל ישראל. סיוע לחקלאים בעיבוד ושמירה על השטחים הפתוחים, בכל רחבי ישראל.

04-9838753 שלוח
מספר ההתאגדות: 580632693
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
שפות: עברית