הקמה וניהול בית ספר לחינוך מיוחד. פעילויות
ומסגרות של חינוך ותרבות לילדים הזקוקים לחינוך
מיוחד.

050-2188498 ; 0
מספר ההתאגדות: 580402667
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
שפות: ערבית