שילוב אנשים עם צרכים מיוחדים בחברה, ע"י פעילות הדרכה לימודית חווייתית בחיק הטבע. הובלת שינוי בייחס החברה לאדם השונה ולאדם עם צרכים מיוחדים. הקמה והפעלת מרכזי הדרכה המתמחים בהדרכת אנשים עם צרכים מיוחדים, בכל מגוון הגילאים והלקויות. הפיכת מסלולי טיולים בטבע לאוניברסליים ונגישים לכל אדם, באמצעות פרויקטים של תכנון ביצוי והנגשה. הנגשת הטבע בישראל לציבור בכלל ולאוכלוסיות המתקשות להגיע אליו בפרט, בדרכים הבאות: חינוך לדמוקרטיה, לסובלנות ולפלורליזם, ובכלל זה באמצעות הענקת זכויות בסיסיות לכל אדם באשר הוא. הענקת שירותי הדרכה וחינוך תורני ציוני בכלל, ובנושאי מורשת ישראל בפרט. חינוך לקבלה מלאה של האחר והשונה.

04-9591808
מספר ההתאגדות: 580228161
שם המנהל/ת: משרד
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
שפות: עברית