לעודד, לאפשר ולארגן תנאים לתירגול מדיטציית
תובנה ופעילויות קשורות, כדי לעודד דרך חיים
המבוססת על מודעות וחמלה - COMPASSION.
חינוך לדרך חיים המבוססת על מודעות וחמלה.

054-5695931/2
מספר ההתאגדות: 580255735
שם המנהל/ת: משרד
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה
שפות: עברית