מרכז להפצת יהדות וקירוב רחוקים. הקמת בית כנסת ובית מדרש. קמחא דפסחא. עזרה למשפחות נזקקות. ניהול כוללים לאברכים. ניהול גמ"חים. שיעורי תורה לנשים וגברים. הקמת ישיבות. הוצאת עלון שבועי. ארגון כנסים והרצאות. ארגון הילולות צדיקים. פעילות לבני נוער. עידוד והבאת משפחות של אברכים אשר ילמדו בכולל.

04-6547131
מספר ההתאגדות: 580521268
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
שפות: עברית