להקים מדרשה ללימוד יהדות. לאפשר לסטודנטיות
דתיות הלומדות במסגרות אקדמיות שונות ללמוד
יהדות בנוסף ללימודיהן האקדמיים. לקלוט תלמידות
עולות חדשות אחרי בגרות ולהכין אותן ללימודיהן
בארץ. להקים אולפנא וישיבות ללימוד יהדות.

0584113770 ; 05
מספר ההתאגדות: 580363927
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
שפות: עברית