לקדם את נושאי הקשישים במגדל העמק https://www.guidestar.org.il/organization/580114916
ולסייע לקשישים בחיי תרבות וחברה.

04-6041676
מספר ההתאגדות: 580114916
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
שפות: עברית