לפעול למען פיתוח וקידום החינוך והחינוך הבלתי
פורמלי החינוך בשעות הפנאי, התרבות,הספורט וחיי
החברה של תושבי הישובים בתחום המועצה האזורית
עמק יזרעאל. להקים, לפתח ולקדם מוסדות חינוך
ותרבות.

04-6520111
מספר ההתאגדות: 580370476
שם המנהל/ת: שלמה גולדמן
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה
שפות: עברית