חיזוק הצביון הדתי לאומי ע"י מימון פעילות חברתית- קהילתית.

04- 6291222
מספר ההתאגדות: 580537256
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה
שפות: עברית