לייסד מרכז חינוכי רוחני ברוח התנועה המסורתית הישראלית והתנועה הקונסרבטורית העולמית, שבו יתארחו וילמדו בני נוער ובוגרים מהארץ ומהתפוצות. לפתח תוכניות חינוכיות- לימודיות לבני נוער ומבוגרים מהארץ ומהתפוצות.לחקור התפתחות ההלכה מתוך כוונה להתאים אורחות חיי המתיישבים בארץ לרוח המסורת כמצוות התנועה הקונסרבטיבית והתנועה המסורתית בישראל.

04-9059607
מספר ההתאגדות: 580123735
שם המנהל/ת: מזכירות העמותה
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים