לפעול לשינוי חברתי בתפיסת מעמדה ותפקידה של
האשה בחברה הערבית. יצירת מסגרת אידאולוגית,
רעיונית אלטרנטיבית בנוגע למעמד האשה. יצירת
דיאלוג סביב נושאים הקשורים לנשים וזכויותיהן.

04-8661890
מספר ההתאגדות: 580345247
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
קהלי יעד: נשים