ניהול מתנ"ס - מרכז קהילתי בכפר יפיע. פעילות
קהילתית, חינוכית, חברתית ותרבותית להעלאת ערך
האדם. עידוד וביצוע פעולות רווחה. טיפוח התרבות
והמסורת הלאומית של בני הקהילה.סיוע לאוכלוסיות
חלשות.

04-6012344 ; 05
מספר ההתאגדות: 580375715
שם המנהל/ת: משרד ; ריזק טאהא עובור מנהלת
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
קהלי יעד: מעוטי יכולת