הכנת הגיל הרך לקבלת ערכי האמנות היפה,
המסורתית, החינוכית והביקורתית.
פיתוח כושר ההתבטאות בקרב הקטינים והצעירים.
הכשרת שחקנים ברוח מטרות העמותה.

04-8532107/8
מספר ההתאגדות: 580160257
שם המנהל/ת: מירה
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
שפות: ערבית