לתמוך ולסייע לפעילות בית הספר מרכז אלון ולהעניק לתלמידי בית הספר את אותן פעילויות ותכנים שאינם ניתנים על ידי משרד החינוך ו/או להוסיף עליהם. לסייע בקידום, טיפוח ופיתוח החינוך של תלמידי בית הספר. להקים מבנים ומתקנים לשימוש בית הספר הנ"ל.

04-9838218
מספר ההתאגדות: 580480028
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
קהלי יעד: ילדים, נוער
שפות: עברית