ייזום מפעלים חינוכיים וחברתיים מיוחדים; הפעלת בית אבות ומעונות לטיפול בקשישים.

04-6469623 ; 04
מספר ההתאגדות: 580369973
שם המנהל/ת: אחמד יג'ורי
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
שפות: ערבית