ניהול מרכז תרבות, נוער וספורט בקרב כל
האוכלוסיה שבכפר דבוריה.
עידוד וביצוע פעולות רווחה תוך שיתוף התושבים
ושיפור איכות החיים והסביבה ותרבות הפנאי
בדבוריה. הפעלת שירותים לגיל הרך בישוב הכוללת גם פתיחת גנים טרום חובה.

04-6702362
מספר ההתאגדות: 580230514
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
שפות: עברית