קיום וניהול פרוייקטים טיפוליים, חינוכיים וחברתיים לעזרת אוכלוסיה בעלת צרכים מיוחדים בקהילה; ניהול והקמת גנים, בתי ספר ומוסדות חינוך; קיום סקרים מדעיים, ימי עיון והשתלמויות לקידום ולעזרת האוכלוסיה הנזקקת בפרט ולשאר האוכלוסיה בכלל.

04-6568570 ; 04
מספר ההתאגדות: 580417988
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
שפות: עברית