איתור, טיפוח וקידום ילדים ונוער על רצף הסיכון והנחשלות, בישראל ומחוצה לה, באמצעות הספורט והערכים עליהם מושתת הספורט.

052-3676117
מספר ההתאגדות: 580607943
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
שפות: עברית