הנצחת שמה של שמחה יעל פזואלו לוי באמצעות המשך פיתוח תוכנית "אחד על אחד" לחולי סרטן בעזרת מדיטציה אשר נהגתה ע"י המנוחה וגיוס תרומות לפיתוח התוכנית. ארגון ימי עיון בנושאי התמודדות עם סרטן, פסיכולוגיה ומיגדר. ארגון תחרות מאמרים שיאוחדו ויפורסמו כספר. סיוע לחולים. הוצאת ספר יומנים של יעל.

052-3522197 ;05
מספר ההתאגדות: 580605541
שם המנהל/ת: רני ; נחמה
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
שפות: עברית