הפעלת חוגי התעמלות ואקרובטיקה ברמה עממית ומקצועית באזור הצפון ככלל ובעמק יזרעאל בפרט. קידום ואיתור מצוינות בספורט על ידי בניית מערך נבחרות מקצועיות ברמה הארצית בענף ההתעמלות מכשירים ואקרובטיקה כבר בגילאים הצעירים בה ילדים מוכשרים יוכלו לקבל מענה ולמצות את הפוטנציאל הטמון בהם. במהלך האימונים ובימי שיא יושם דגש על הקניית ערכים ושמירה על ספורטיביות והוגנות בספורט וזאת כנגזרת מתוכנית שנתית בתחום זה. מתן הזדמנות לבני נוער להתנדב ולעבוד בעמותה הן במהלך השנה והן בתקופת הקיץ. קידום ושימור אותם בענף ההתעמלות..

054-9506618
מספר ההתאגדות: 580623742
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
שפות: עברית