לתעד, לספר ולהציג את סיפור ההתישבות השיתופית החלוצית בעמק יזרעאל; לנהל, לפתח, להפעיל ולתחזק את מוזיאון העמק הנמצא בקיבוץ יפעת; לקדם את המרכז ואת מטרות העמותה; ; לשמור ולתעד את תרבות החומר והרוח של המתיישבים החלוצים בעמק יזרעאל והסביבה; לקיים פעילות חינוכית במסגרת של חויה לימודית הקשורה לערכי מורשת; לקיים פעילות תרבותית ותיירותית לציבור הרחב הקשורות אף הן לערכי מורשת, ולמען קידום מטרות העמותה; לארגן ולקיים ימי עיון, כנסים והשתלמויות, בנושאים הקשורים לפעילות העמותה והמוזיאון;

04-6548974
מספר ההתאגדות: 580302339
שם המנהל/ת: משרד
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה
שפות: עברית