העמותה תפעל למען שגשוגו של העם היהודי ולכך שמוסדותיו וארגוניו יטפחו תחושת שייכות למחוייבות למפעל היהודי המשותף למען העשרת החיים היהודיים ולטובת הפיכת העולם למקום טוב יותר. העמותה תמצב את המרכז לחינוך לעמיות יהודית ככתובת מרכזית עבור ארגונים ומחנכים בישראל ובעולם היהודי כולו הזקוקים להכשרה מקצועית, תכנים וחומרי למידה בנושא העמיות היהודית והזיקה לישראל. העמותה תקדם את שיח העמיות דרך כנסים, פרסומים שונים ובעולם הווירטואלי. העמותה תיזום יוזמות אסטרטגיות לקידום תחום החינוך לעמיות בעיקר בכל האמור לפיתוח חומרים חינוכיים ולהפצתם בקהילת ישראל. העמותה תפעל לפיתוח ולקידום המנהיגות היהודית. העמותה תשאף לפתח ולקדם רשתות יהודיות המחזקות את הקשר והזיקה לעם היהודי.

03-6096585
מספר ההתאגדות: 580583466
שם המנהל/ת: שלומי רביד מנכל
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה
שפות: עברית