"סופיה" הינה חברה לתועלת הציבור (חל"ץ) שקמה כארגון המאגד בתוכו יוזמות שונות בתחום הרוחני-אומנותי- חברתי באחריות כלכלית ומערכת ניהולית משותפת.חברי סופיה – "תיאטרון המלה", מרכז "שער לאדם" וכתב העת "קול"- מקיימים בפעילות תרבותית–רוחנית הכוללים מגוון אירועים והצגות תיאטרון.

04-9059398 ; 05
מספר ההתאגדות: 514262229
שם המנהל/ת: משרד ; חן ; רועי בירן
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה
שפות: עברית